ANT-BRUK
Kontakt

Grzegorz Lekki
Witeradów 143
32-300 Olkusz

tel: 512-472-480 lub 500-584-309

nip: 637-211-39-10

email: g.lekki@ant-bruk.pl


Usługi Brukarskie:

Głównym profilem naszej działalności jest brukarstwo, czyli układanie kostki brukowej i granitowej.
Usługi   brukarskie   wykonujemy   na   materiale   własnym  ( usługa kompleksowa ) lub powierzonym (wycena robocizny i kosztów podbudowy). Najczęściej wykonujemy usługi kompleksowe, których zalety są następujące:

  • Inwestor nie martwi się o dostawy poszczegółnych materiałów i ich zharmonizowanie,
  • Inwestora nie interesują ewentualne odpady, pozostałości czy braki materiału, ponieważ rozlicza się z wykonawcą na podstawie obmiaru powykonawczego (metrażu nawierzchi, czy metrów bieżących obrzegowania),
  • Inwestor nie posiada z reguły silnej pozycji w negocjach cen galanterii betonowej, a my jako sprawdzony wykonawca możemy w usłudze kompleksowej   zaoferować   Państwu   korzystniejszą   cenę   niż   producent wg cennika detalicznego.

Z reguły usługa brukarska odbywa się według następującego harmonogramu:
KONTAKT Po kontakcie telefonicznym lub mailowym ze strony klienta umawiamy się na wizję lokalną. Jest ona niezobowiązująca, bezpłatna i również niezbędna, ponieważ nie  sporządzamy  kosztorysów  w  ciemno.  Każda  wycena układania  kostki brukowej i granitowej musi być poprzedzona wizją lokalną.

WIZJA LOKALNA   czyli    wysłuchanie    oczekiwań    klienta,    ewentualne    doradztwo i zaznajomienie się z warunkami wodno-gruntowymi.

PROJEKT Wiemy, że nie każdy inwestor posiada jasną wizję zagospodarowania przestrzeni wokół swojego domu, dlatego nasza firma oferuje Państwu usługę projektowania nawierzchni.

KOSZTORYS (OFERTA) Po uzyskaniu wszytkich niezbędnych informacji na temat planowanej inwestycji (jej przebiegu, kształtu, rodzaju materiałów etc.) firma Ant- Bruk sporządza dla Państwa kosztorys. Kosztorys zawiera zestawienie wszystkich prac (enumeratywnie wyliczonych)  wraz z  propopozycją  cenową  za  jednostkę obmiarową. W przypadku nawierzchni jest to 1 mkw, a w przypadku innych elementów np. krawężników jest to 1 mb.
Inwestor  nie  posiada  z  reguły  silnej  pozycji  w negocjach cen galanterii betonowej, a my jako sprawdzony wykonawca możemy w usłudze kompleksowej zaoferować Państwu korzystniejszą cenę niż producent wg cennika detalicznego.

PODPISANIE UMOWY Po akceptacji kosztorysu (oferty) następuje podpisanie umowy o wykonawstwo. Klient otrzymuje zawsze wcześniej umowę do zapoznania się. Umowa jest równoprawna i w należyty sposób zabezpiecza interesy zarówno inwestora jak i wykonawcy, co ważne umowa określa termin realizacji usługi. Po podpisaniu umowy zamawiamy niezbędne materiały (kostka brukowa betonowa, kostka granitowa itp.),

REALIZACJA USŁUGI Na 1-2 dni przed planowanym wejściem na teren inwestycji inwestor dostaje informację o gotowości rozpoczęcia prac. Ostatecznie potwierdzamy wszystkie założenia, co do zakresu usługi, kształtu nawierzchni etc., tak by później nie było niedomówień.

ROZLICZENIE Po wykonaniu usługi zgodnie z wszytkimi uzgodnieniami inwestor wespół z wykonawcą lub każdy z osobna dokonuje obmiaru powykonawczego. Na tej podstawie, zgodnie z wcześniej przedstawioną ofertą następuje rozliczenie obu stron (gotówkowo lub bezgotówkowo). Zarówno rozliczenie jak i zakończenie prac zostaje potwierdzone na protokole.

Przykładowe realizacje
Copyright by ANT-Bruk Wszystkie prawa zastrzeżone.